Photo: Fribild från google

Ashtanga yoga - Grundkurs

Ashtanga yoga är en metod för träning av kropp och sinne. Den är bra när du vill ha en mer kraftfull yoga och få igång energin i kroppen

och bygga styrka och uthållighet.

  • Place: Hantverksgården i Kävlinge
    Bruksgatan 5, Kävlinge (Find us)
  • 2019 | monday 9th December 09:30 - 10:45
  • This event is taking place on multiple dates.
  • First occasion: 11th November 2019
  • Last occasion: 9th December 2019
  • Length of the show: 75min.

Ashtangayoga är en metod för träning av kropp och sinne. Tränar du regelbundet kommer yogan att ge dig en starkare och smidigare

kropp. Den passar också väldigt bra om du känner dig stressad och har svårt att slappna av, den rensar kroppen från slaggprodukter och

ger bättre immunförsvar.

Ashtanga yoga innehåller en serie med positioner i en bestämd ordningsföljd. Alla pass börjar med solhälsningar för att värma upp

kroppen, sedan följer olika stående och sittande positioner, avslutande positioner och till sist en avslappning.

Yoga positionerna följer de djupa, lugna andetagen både vid in- och utandningen. När du kan ordningen på positionerna blir ditt

yogautövande en meditation i rörelse och du använder även kroppslåsen vilka stärker och skyddar din kropp i rörelserna.

Lärare - Lotte Hansson är utbildat i Ashtanga yoga. Hon började yoga 2010, då hon behövde minska sin stress och hitta ett sätt att fylla

på med kraft och energi i sin vardag och sedan dess har hon fortsatt med yoga.

Så berätta Lotte om sig själv: Med ett öppet sinne, nyfikenhet och värme lär jag mig nya delar inom yogan hela tiden. Denna inställning

speglar även mitt sätt att lära ut yoga till andra. Det finns ett helhetstänkande inom yogan som tilltalar mig där kropp, själ och sinne hör

ihop. Yogan hjälper mig bland annat att finna en balans i livet, att vara mer närvarande i nuet och bli starkare i kroppen

Price 594kr för studerande, arbetslösa och långtidssjukskrivna - 660kr

Organizer