Photo: Jesper Brunholm

Grundkurs, yoga och meditation

Yoga som väg bort från stress vi är många som upplever mer och mer stress med dess skadliga effekter, både i kroppen och i sinnet. Vad kan man göra? Hur kan man ha bättre och mer harmoniskt liv?

  • Place: Hantverksgården i Kävlinge
    Bruksgatan 5, Kävlinge (Find us)
  • 2021 | Saturday 8th maj 10:00 - 11:45
  • This event is taking place on multiple dates.
  • First occasion: 10th April 2021
  • Last occasion: 19th June 2021
  • Length of the show: 105min.

Yoga ger dig lugn, koncentration och energi; och alla kan lära sig det. Vetenskapliga undersökningar

har visat att regelbunden yoga och meditation kan normalisera matsmältning, blodtrycket, hjärtrytmen

och kortisolnivån; reducera stress, ångest och depression; och ge förbättrat sömn.

Lektionerna består av Asanas (fysiska övningar); Pranayama (andningsövningar) och Yoga Nidra

(djupavspänning) och olika meditationstekniker.

En yogakurs är som en utvecklande process där vi bygger på med något nytt varje gång. Under kursens gång går vi genom olika

yogaprogram. Vissa yogaställningar Asanas är mer rörliga och dynamiska och andra mer stilla och djupgående.

Aasnas, yogaställningar gör din kropp starkare och smidigare, har en påverkan på nervsystem, matsmältning, blodcirkulation och

ger en känsla av välbefinnande.

Effekten av ett yogaprogram förstärks med andningsövningar Pranayamas. Dessa påverkar vår energi, ökar medvetenhet, hjälper till

i frigörandet av stress och spänningar.

Yoga Nidra, en särskild djupavspänning på ca 20-25min, som ger den återhämtning som vi så ofta saknar och behöver.

Resultatet är en lugn, avspänd kropp och ett mentalt klart och vaket sinne.

Om du missar några tillfällen, du får ta dem igen, genom att delta i en annan kurs under de kursveckor som din kurs pågår

Price 1377kr för studerande, arbetslösa, långtidssjukskrivna och pensionärer. - 1530kr

Organizer

Keywords

yoga Meditation
This event is fetched from Shakti Yogas site on 0.
Evenemang i Kävlinge takes no responsibility for the content.