Grundkurs, yoga och meditation

Yoga som väg bort från stress vi är många som upplever mer och mer stress med dess skadliga

effekter, både i kroppen och i sinnet. Vad kan man göra? Hur kan man ha bättre och mer harmoniskt

liv?

Yoga ger dig lugn, koncentration och energi; och alla kan lära sig det. Vetenskapliga undersökningar

har visat att regelbunden yoga och meditation kan normalisera matsmältning, blodtrycket, hjärtrytmen

och kortisolnivån; reducera stress, ångest och depression; och ge förbättrat sömn.

Lektionerna består av Asanas (fysiska övningar); Pranayama (andningsövningar) och Yoga Nidra

(djupavspänning) och olika meditationstekniker. En yogakurs är som en utvecklande process där vi

bygger på med något nytt varje gång. Under kursens gång går vi genom olika yogaprogram. Vissa

yogaställningar Asanas är mer rörliga och dynamiska och andra mer stilla och djupgående.

Aasnas, yogaställningar gör din kropp starkare och smidigare, har en påverkan på nervsystem,

matsmältning, blodcirkulation och ger en känsla av välbefinnande.

Effekten av ett yogaprogram förstärks med andningsövningar Pranayamas. Dessa påverkar vår

energi, ökar medvetenhet, hjälper till i frigörandet av stress och spänningar.

Yoga Nidra, en särskild djupavspänning på ca 20-25min, som ger den återhämtning som vi så ofta

saknar och behöver.

Resultatet är en lugn, avspänd kropp och ett mentalt klart och vaket sinne.

Om du missar några tillfällen, du får ta dem igen, genom att delta i en annan kurs under de kursveckor som din kurs pågår

Detta är ett evenemang som pågår från den 11/9-14/12

Veckodag: Lördag:

Tid: 10:00-11:45

Arrangörens e-post: julie@satyayoga.se

Arrangörens telefonnummer: +46762301711

Arrangörens webbplats: http://satyayoga.se

Fotograf :Jesper Brunholm

Price 815 kr för studerande, arbetslösa, långtidssjukskrivna och pensionärer - 905

Organizer

Keywords

yoga Meditation