Photo: Bilden är från manualen till Pranayama retreat

Meditationskurs, steg 4

Innehåller en djupgående tantrisk meditation Ajapa Japa. Kursen är bara för erfarna yogautövare, som är bekanta med Psykiskt andetag (Ujjayi Pranayama) och en kortare variation av Ajapa Japa, Energins Källa (Vishuddhi Shuddhi)

  • Place: Bruksgatan 5
    Bruksgatan 5, Kävlinge (Find us)
  • 2021 | Wednesday 15th September 19:00 - 20:30
  • Length of the show: 90min.

Låt dig få starkare kontakt med ditt sinne ? meditation är att ha förmåga att vila i ett djupt, avspänt tillstånd. Det är att vara medveten, med en klar uppmärksamhet, både inre och yttre. Mentala spänningar släpper, och det blir lättare att komma i kontakt med din egen energi och glädje.

I den tantriska traditionen finns två meditationsförlopp baserade på psykiskt andetag: Energins Källa och Ajapa Japa. Båda kallas också den lilla Kriya Yoga och är de första stegen i riktning mot den betydligt mer omfattande Kriya Yoga.

Ajapa Japa kan betraktas som en fortsättning på Energins Källa. Den är mer djupgående och omfattande både vad gäller tidslängden, och de olika stegens omfång och verkan.

Price 915 kr för studerande, arbetslösa, långtidssjukskrivna och pensionärer. - 1015 kr

Organizer

Keywords

Meditation energi chakra tantra