Barn och familj Barn och familj
Sommarboken - avslutningsfest

Sommarboken - avslutningsfest

Sommarboken avslutas med mingel och prisutdelning på Kävlinge bibliotek. Alla deltagare är välkomna. Vi ses!

Obs! Årets vinnare kontaktas i förväg.

Published at: