Agdatorp och elever vid trädgårdsskolan ur Per-Gunnar Perssons arkiv
Agdatorp och elever vid trädgårdsskolan ur Per-Gunnar Perssons arkiv Photo:

Trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse

Ett föredrag om kvinnliga trädgårdspionjärer och trädgårdsskolor för kvinnor kring förra sekelskiftet.

Save to calendar

Trädgårdsantikvarie Boel Nordgren berättar om de svårigheter kvinnor mötte då de försökte ta sig in i trädgårdsvärlden som professionella yrkesutövare - trots att trädgårdsodlingen vid hemmet traditionellt varit ett kvinnligt ansvarsområde. Boel kommer också kort att berätta om Edla och hennes trädgård i Hofterup, som har fått ge namn åt företaget Edlas Have. 

Föranmälan till biblioteket 

Free

Organizer