Barn och familj Barn och familj
Photo: Maria Iwerbo, Kävlinge kommun

Utställning: Barn som konstnärer

Femåringarna på fyra av Kävlinge kommuns förskolor har tillsammans skapat konstverk i mosaik, under ledning av konstnären Gertrud Alfredsson. Varje barns alster är en byggkloss till tre gemensamma konstverk.

Barn som konstnärer i samhället

Barn som aktörer inom kultur utgår från barnkonventionen samt förskolans nationella styrdokument där barnen ses som fullskaliga samhällsmedborgare. Det är barnen som är drivande och det är deras kulturskapande som uttrycks. Barnens kulturskapande flätas samman med förskolornas undervisning inom alla ämnesområden för att kunna användas på ett sätt som fördjupar de lärprocesser som redan är igång. Barnens aktiva roll i vårt samhälle, vårt demokratiska uppdrag där barnen både ges och tar plats som konstnärer och producenter av kulturutbud, blir synligt genom utställningen.

De utställda verken är gjorda av 5-åringarna på fyra av Kävlinges kommunala förskolor: Arvidsborg, Emyhill, Ljunggården och Korsbacka. Skapande förskola är ett projekt finansierat av Kulturrådet.

Konstverken finns i Södra parken, vid korsningen Bruksgatan-Kvarngatan, i Kävlinge centrum.

Price -

Organizer

Keywords

konstutställning skapande förskola