Gamla kyrkan

Centralt i Kävlinge ligger en romansk långhuskyrka med de äldsta delarna från 1100-talet.

I tidig kristen tid stod en enkel träkyrka på platsen där Kävlinge Gamla kyrka ligger. Från Korsbackaåsens höjd rann byns källa mot söder och rundade den kulle där kyrkan kom att ligga. Denna plats är helgad från förhistorisk religiös tid då det offrades till asarna (gudarna). På platsen kunde Kävlingeborna i äldre tid hämta färskvatten och byka tvätt året om. För att visa och som minne av källan murades år 1932 källkaret nedanför kyrkmurens sydvästra hörn.

Gamla kyrkan byggdes år 1157 av gråsten från trakten och dess hörnkvaddar består av huggna block i sandsten. Norra vapenhuset är byggt av tegel under 1300-talet och i slutat av 1300-talet slogs valv av tegel i kor och långhus. Kyrkan hade ursprungligen ett trätak och det kraftiga tornet byggdes först under 1400-talet.

Två av kyrkans mest betydelsefulla inventarier är dopfunt och altare av sandsten. Dopfunten är sannolikt samtida med kyrkans äldsta delar och i altarets bordsskiva finns en relikgömma. Altaruppsatsen från år 1598 målades i dess nuvarande färg år 1742 av akademiritmästare Carl Mörts och är numera placerad i kyrkans sydöstra del. Predikstolen från ca år 1620-1630 är tillverkad av Lundamästaren Jakob Kremberg och på dess baldakin från samma tid syns Christian 4 (C4) krönta namnchiffer omgiven av norska och danska riksvapnet. Bänkinredningen tillkom år 1728. Målning och dekorering av bänkarna utfördes år 1760 av Johan Ullberg som även samma år renoverade predikstolen. En märklig detalj på klockarebänken från år 1580 är att församlingens klockare har ristat in sina bomärke och sina initialer i bänken. Det finns flera kalkmålningar i kyrkan.

År 1897 bestämdes att Gamla kyrkan skulle stängas och rivas eftersom den Nya kyrkan (Korsbackakyrkan) invigdes. Rivningsbeslutet verkställdes aldrig eftersom det skulle bli för dyrt, istället överläts förfallet åt naturen. Under det dryga halvsekel kyrkan var stängd hölls ändå vissa gudstjänster där, kollekten gick till en framtida restaurering. Efter restaurering återinvigdes kyrkan av biskop Anders Nygren den 19 juni 1957. 

This place does not seems to have a official hashtag yet.