Hembygdsmuseet Klockaregården

Intill den gamla kyrkan i Kävlinge, i den lilla kyrkparken ligger Klockaregården. Ett korsvirkeshus med halmtak från 1800-talet. Huset är känt från 1833 som byskola då det låg vid Storgatan som var genomfartsled till

Lund med bro över det stora vattendraget. Från 1872 var huset bostad till kyrkans klockare fram till 1957. På grund av Storgatans breddning flyttades bostadshuset till Kävlinge kyrkpark och blev där hembygdsmuseum med intressanta föremål, samlingar och miljöer från bygden. 2002 byggdes brygghuset till bostadshuset för att återskapa den ursprungliga gårdsmiljön. Brygghuset är ett populärt aktivitetshus med bland annat stenugnsbakning. 

This place does not seems to have a official hashtag yet.